Poskytnutí péče nezletilým pacientům

upozorňujeme Vás, že jakýkoliv zdravotní výkon, ať již diagnostický, preventivní nebo léčebný, poskytneme nezletilým pacientům do 15 let pouze za přítomnosti jejich zákonného zástupce (otec, matka). Prarodiče nejsou zákonní zástupci. Pokud se nezletilý pacient, dostaví bez zákonného zástupce, bude poskytnutí péče odmítnuto    po vyloučení neodkladného nebo akutního stavu. 

Nezletilé pacienty od 15ti do 18ti let ošetříme bez doprovodu  pouze pokud donesou souhlas podepsaný zákonným zástupcem, že mohou být ošetřováni bez  přítomnosti rodičů. Tento souhlas se stává součástí zdravotní dokumentace a proto je vyžadována písemná forma. Bez souhlasu nemohou být tito mladiství pacienti ošetřeni, po vyloučení neodkladného nebo akutního stavu. 

Formulář:  „Souhlas zákonného zástupce nezletilého pacienta staršího 15 let“ naleznete v sekci „Podmínky poskytnutí zdrav. péče“.

PF 2019

Provoz o vánočních svátcích

 – ve dnech od 21.12.2018 – 1.1.2019 bude provoz celé Polikliniky Choceň a.s. zcela uzavřen (akutní případy Nemocnice Ústí n. Orlicí)

OZNÁMENÍ – PRAKTICKÝ LÉKÁŘ

Vzhledem k ukončení pracovního poměru ze strany praktického lékaře MUDr. Jílka P. bude do konce roku provoz ordinace zajištěn takto:

 

PO    zastupuje MUDr. Novotná St., Dolní 226, Choceň, tel. 465 471 362, ve svých ordinačních hodinách 7:15 – 10:00, 13:00 – 16:00 hod.

 

ÚT   NEORDINUJE (akutní případy interní oddělení Nemocnice Ústí n. Orlicí)

ST      7:00 – 15:00   MUDr. Bartoň Petr

ČT    11:00 – 14:00   MUDr. Bartoň Petr

 

    zastupuje MUDr. Mikulecká Ivana., TGM  621, Choceň, tel. 468 003 506, ve svých ordinačních hodinách 7:30 – 12:00 hod.

 

Případné aktuální změny naleznete v sekci “ Změny ordinačních hodin“.

 

Děkujeme za pochopení.

 

Masážní služby – Zdravotní služby s.r.o.

Z personálních důvodů jsme nuceni ke dni 18.12.2018 ukončit provoz masážních služeb.V případě, že jste si u nás zakoupili nebo obdrželi POUKAZ na masáže a dosud jste ho nevyčerpali, žádáme Vás, aby jste tak učinili do 18.12.2018. V případě, že poukaz nevyčerpáte, vrátíme Vám hodnotu poukazu v hotovosti.

Děkujeme za pochopení.

Zdravotní služby Choceň s.r.o.

Gynekologická rehabilitace

Rehabilitace v oblasti gynekologie se zabývá následujícími obtížemi:

  • stresová inkontinence (únik moči);
  • bolesti v oblasti pánve a kostrče;
  • funkční sterilita (problém s oplodněním bez strukturálních příčin);
  • pokles pánevního dna či orgánů malé pánve (děloha, močový měchýř);
  • nepříjemné fyzické pocity či bolesti při pohlavním styku;
  • celkový fyzický dyskomfort po porodu.

V případě, že Vás trápí některý z výše uvedených stavů, může Vám pomoci vhodná rehabilitace. Na Poliklinice Choceň a.s. jsou vyškolené fyzioterapeutky, které se touto problematikou zabývají. Pokud máte zájem, rády Vás provedou terapií, která je zaměřená na optimalizaci svalového napětí pánevního dna a jeho fungování v kontextu celého pohybového aparátu. Součástí terapie je vysvětlení dané problematiky, cílené vyšetření a následné manuální ošetření měkkých tkání. Nutnou částí je pak specifické cvičení.Na bližší informace se zeptejte svého ošetřujícího lékaře nebo na RHB oddělení Polikliniky Choceň, a.s., budova A.

Kontakt: tel.: 465 472 213 ,e-mail: gnovotna@poliklinika-ch.cz

Upozornění pro pacienty REHABILITACE

Nahrazena bude pouze rehabilitace, která byla řádně omluvena alespoň 1 den předem.

Z kapacitních důvodů budou 2 po sobě následující NEOMLUVENÉ absence považovány za ukončení celé rehabilitace ze strany pacienta.

Omluvit se lze :

osobně 

telefonicky: mob. 728 966 049, tel. 465471 545 (linka 3), 465472 213 (linka 3)

emailem: recepce@poliklinika-ch.cz

 

 

 

ORL

 – upozorňujeme pacienty, že ORL ambulance  (linka 92) byla přesunuta do 1.patra budovy B (vedle oční ambulance). Ordinační doba zůstává beze změny.

Biologická léčba pohybového aparátu plazmou

Nabízíme moderní biologickou léčbu pohybového aparátu aktivovanou plazmou.

INDIKACE:

Akutní onemocnění kloubů, chronické onemocnění velkých kloubů (kolenní, ramenní), artróza, tenisový loket atd.

PRINCIP: 

Principem léčby upravenou vlastní krevní plazmou je uvolnění růstových faktorů z aktivovaných krevních destiček. Tyto růstové faktory podporují ve tkáních pohybového aparátu hojivé – regenerační procesy. Koncentrací těchto injekčně aplikovaných faktorů dochází zejména k:

  • protizánětlivému procesu
  • urychlení hojivých procesů 
  • zábraně přechodu onemocnění do chronického stádia

Využíváme originální přístrojové vybavení švýcarské firmy Regenlab.

Bližší informace v chirurgické ambulanci Polikliniky Choceň a.s.

Výkon není hrazen zdravotními pojišťovnami.

Ortopedie VYSOKÉ MÝTO

Pro pacienty ortopedie Vysoké Mýto jsme nyní připravili možnost objednání přes internet :

https://ortopedicka-ambulance.reservio.com/

Zrušení rezervovaného termínu lze pouze telefonicky v ordinační době tel. 465 325494, mob. 724749845 nebo emailem: ortopedievm@poliklinika-ch.cz