GDPR

 Informace Polikliniky Choceň a.s. jako správce osobních údajů:     INFORMACE pro pacienty

 

Praktické důsledky GDPR:

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů nám/Vám za cenu lepší ochrany osobních údajů přineslo pár komplikací:

  • emailování: bez Vaše výslovného souhlasu Vám nemůžeme předávat osobní údaje (tedy ani informace o zdravotním stavu) nešifrovaným emailem (příloha č. 1).
  • telefonování: bez ověření, že osoba na druhém konci telefonního hovoru je ta, za kterou se vydává, žádné osobní informace neposkytneme
  • pojistky: nesmíme předávat osobní údaje třetí osobě (mimo specifických situací daných zákonem – soudy, policie atd.) bez Vašeho souhlasu. To se týká zejména komerčních pojišťoven (životní, úrazové či jiné pojištění). Pokud přijde poštou žádost o vyplnění formuláře, bez Vašeho písemného souhlasu (příloha č. 2), formulář nevyplníme. Tím samozřejmě není dotčeno Vaše právo na Vaše osobní informace (výpis ze zdravotnické dokumentace, vyplněný formulář apod.) předáme přímo do Vašich rukou a vy na základě vlastního rozhodnutí tyto údaje předáte dále, např. právě své komerční pojišťovně.

Příloha č. 1 Souhlas pacienta se způsobem sdělování na dálku – vyplněný a podepsaný tiskopis nám doručte v případě, že si přejete využívat ke vzájemné komunikaci nezabezpečený email nebo telefon.

Příloha č. 2 PROHLÁŠENÍ – vyplněný a podepsaný tiskopis doručte spolu s žádostí o vyplnění pojistné události.

Příloha č. 3 Souhlas s předáním zdravotní dokumentace – vyplněný a podepsaný tiskopis doručte pokud souhlasíte s předáním výpisu z Vaší zdravotní dokumentace, Vašemu novému registrujícímu lékaři.