Podmínky poskytnutí zdravotní péče

Poskytnutí péče nezletilým pacientům:

upozorňujeme Vás, že jakýkoliv zdravotní výkon, ať již diagnostický, preventivní nebo léčebný, poskytneme nezletilým pacientům do 15 let pouze za přítomnosti jejich zákonného zástupce (otec, matka). Prarodiče nejsou zákonní zástupci. Pokud se nezletilý pacient, dostaví bez zákonného zástupce, bude poskytnutí péče odmítnuto    po vyloučení neodkladného nebo akutního stavu. 

Nezletilé pacienty od 15ti do 18ti let ošetříme bez doprovodu  pouze pokud donesou souhlas podepsaný zákonným zástupcem, že mohou být ošetřováni bez  přítomnosti rodičů. Tento souhlas se stává součástí zdravotní dokumentace a proto je vyžadována písemná forma. Bez souhlasu nemohou být tito mladiství pacienti ošetřeni, po vyloučení neodkladného nebo akutního stavu. 

Formulář:  SOUHLAS ZÁKON. ZÁSTUPCE NEZLETILÉHO PACIENTA NAD 15 let

 

Poskytnutí rehabilitační péče:

Nahrazena bude pouze rehabilitace,která byla řádně omluvena alespoň 1 den předem.

Z kapacitních důvodů budou 2 po sobě následující NEOMLUVENÉ absence považovány za ukončení celé rehabilitace ze strany pacienta.

Omluvit se lze :

osobně ,telefonicky: mob. 728 966 049, tel. 465471 545 (linka 3), 465472 213 (linka 3), emailem: recepce@poliklinika-ch.cz