O poliklinice

Budova BBudova A

Cílem společnosti je provozování multioborového ambulantního zdravotnického zařízení ve vlastních objektech v centru města Chocně. Společnost chce zajistit, použitím moderní zdravotní techniky a spoluprací s významnými odborníky ve zdravotních oborech, zpřístupnění účinných léčebných metod v širokém regionu Choceňska.

Naše zdravotnické zařízení má uzavřeny smlouvy s následujícími zdravotními pojišťovnami:

  1. Všeobecnou zdravotní pojišťovnou
  2. Vojenskou zdravotní pojišťovnou
  3. Oborovou zdravotní pojišťovnou zaměstnanců bank a pojišťoven
  4. Zaměstnaneckou zdravotní pojišťovnou – Škoda
  5. Zdravotní pojišťovnou Ministerstva vnitra ČR
  6. Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnou
  7. Revírní bratrská pokladna Ostrava