Oddělení

REHABILITAČNÍ LÉKAŘKA - myoskeletální medicína

I. patro A.

Řádné ordinační hodiny

MUDr. Jana Hebltová (linka 3)
linka 3
Po - Čt 08:00 - 11:00 pouze na objednání

 

Ordinace je umístěna v budově A, v prostorách rehabilitace.

Návštěva ambulance rehabilitačního lékaře zahrnuje komplexní vyšetření pohybového aparátu pacienta, posouzení držení těla, svalové rovnováhy, pohybových stereotypů včetně dýchání a chůze, funkce jednotlivých segmentů těla i pohybového systému jako celku. Pozornost je věnována nejen místu bolesti, ale i vzdálenějším strukturám, které mají k místu obtíží funkční vztah. Předchází podrobný rozbor celkového zdravotního stavu pacienta, včetně pracovní a sportovní anamnézy, posouzení případného vztahu k současným obtížím.  Je realizováno ošetření metodami manuální myoskeletální medicíny, poradenství a instruktáž z hlediska ergonomie pro vytvoření optimálních pohybových návyků a prevenci obtíží.

Pacienti mohou využít v téže budově umístěné rentgenové pracoviště nebo rehabilitaci (fyzioterapie, elektroléčba, magnetoterapie, ultrazvuk, laser, kryoterapie aj.).

Na vyšetření je nutné se předem objednat s doporučením praktického nebo odborného lékaře – osobně na recepci Polikliniky Choceň a.s. nebo telefonicky 465 472 213 linka 3.

K lékaři je vhodné přinést zprávy z dosavadních odborných vyšetření, RTG nálezy a laboratorní vyšetření, pokud jsou k dispozici.

Pracoviště je smluvním partnerem všech zdravotních pojišťoven.