Poskytnutí péče nezletilým pacientům:

Upozorňujeme Vás, že jakýkoliv zdravotní výkon, ať již diagnostický, preventivní nebo léčebný, poskytneme nezletilým pacientům do 15 let pouze za přítomnosti jejich zákonného zástupce (otec, matka). Prarodiče nejsou zákonní zástupci. Pokud se nezletilý pacient, dostaví bez zákonného zástupce nebo osoby určené  (viz. formulář  „Určení oprávněné osoby“) dle zákona o zdravotních službách, bude poskytnutí péče odmítnuto po vyloučení neodkladného nebo akutního stavu. 

Formulář: Určení oprávněné osoby – pro nezletilého pacienta

 

Nezletilé pacienty od 15ti do 18ti let:

Ošetříme bez doprovodu  pouze pokud donesou souhlas podepsaný zákonným zástupcem, že mohou být ošetřováni bez  přítomnosti rodičů. Tento souhlas se stává součástí zdravotní dokumentace a proto je vyžadována písemná forma. Bez souhlasu nemohou být tito mladiství pacienti ošetřeni, po vyloučení neodkladného nebo akutního stavu. 

Formulář:  SOUHLAS ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE NEZLETILÉHO PACIENTA staršího 15 let

 

Poskytnutí rehabilitační péče:

Nahrazena bude pouze rehabilitace,která byla řádně omluvena alespoň 1 den předem.
Z kapacitních důvodů budou 2 po sobě následující NEOMLUVENÉ absence považovány za ukončení celé rehabilitace ze strany pacienta.

Omluvit se lze: osobně, telefonicky: mob. +420 728 966 049, tel. +420 465 471 545 (linka 3)+420 465 472 213 (linka 3), emailem: rehabilitace@poliklinika-ch.cz

Informace Polikliniky Choceň a.s. jako správce osobních údajů.

Praktické důsledky GDPR:

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů nám/Vám za cenu lepší ochrany osobních údajů přineslo pár komplikací:

 • emailování: bez Vaše výslovného souhlasu Vám nemůžeme předávat osobní údaje (tedy ani informace o zdravotním stavu) nešifrovaným emailem (příloha č. 1).
 • telefonování: bez ověření, že osoba na druhém konci telefonního hovoru je ta, za kterou se vydává, žádné osobní informace neposkytneme
 • pojistky: nesmíme předávat osobní údaje třetí osobě (mimo specifických situací daných zákonem – soudy, policie atd.) bez Vašeho souhlasu. To se týká zejména komerčních pojišťoven (životní, úrazové či jiné pojištění). Pokud přijde poštou žádost o vyplnění formuláře, bez Vašeho písemného souhlasu (příloha č. 2), formulář nevyplníme. Tím samozřejmě není dotčeno Vaše právo na Vaše osobní informace (výpis ze zdravotnické dokumentace, vyplněný formulář apod.) předáme přímo do Vašich rukou a vy na základě vlastního rozhodnutí tyto údaje předáte dále, např. právě své komerční pojišťovně.

Příloha č. 1 Souhlas pacienta se způsobem sdělování na dálku – vyplněný a podepsaný tiskopis nám doručte v případě, že si přejete využívat ke vzájemné komunikaci nezabezpečený email nebo telefon.

Příloha č. 2 PROHLÁŠENÍ – vyplněný a podepsaný tiskopis doručte spolu s žádostí o vyplnění pojistné události.

Příloha č. 3 Souhlas s předáním zdravotní dokumentace – vyplněný a podepsaný tiskopis doručte pokud souhlasíte s předáním výpisu z Vaší zdravotní dokumentace, Vašemu novému registrujícímu lékaři.

Pokud máte nějakou připomínku nebo stížnost na naše služby, napište nám pomocí následujícího formuláře.

  Vaše jméno: *
  Váš email: *
  Váš telefon:
  Předmět:

  UPOZORNĚNÍ PRO PACIENTY:
  Upozorňujeme Vás, že v případě komunikace po emailu dáváte souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů a berete na vědomí, že veškeré informace, které mohou obsahovat Vaše osobní údaje, Vám budou zaslány prostřednictvím nezabezpečeného elektronického kanálu na Vámi uvedený email. Poliklinika Choceň a.s. tak postupuje na Vaši žádost a nenese žádnou odpovědnost za případné chybné, neúplné či jinak nežádoucí doručení nebo nakládání s těmito informacemi.
  VŽDY ve zprávě uvádějte, kterému lékaři nebo ambulanci zprávu směřujete.

  Vaše zpráva:*

  Ve dnech 16.11.2020(po) a 17.11.2020 (út) bude Poliklinika Choceň a.s. zcela uzavřena.

  Děkujeme za pochopení.