Poskytnutí péče nezletilým pacientům:

Upozorňujeme Vás, že jakýkoliv zdravotní výkon, ať již diagnostický, preventivní nebo léčebný, poskytneme nezletilým pacientům do 15 let pouze za přítomnosti jejich zákonného zástupce (otec, matka). Prarodiče nejsou zákonní zástupci. Pokud se nezletilý pacient, dostaví bez zákonného zástupce nebo osoby určené  (viz. formulář  „Určení oprávněné osoby“) dle zákona o zdravotních službách, bude poskytnutí péče odmítnuto po vyloučení neodkladného nebo akutního stavu. 

Formulář: Určení oprávněné osoby – pro nezletilého pacienta

 

Nezletilé pacienty od 15ti do 18ti let:

Ošetříme bez doprovodu  pouze pokud donesou souhlas podepsaný zákonným zástupcem, že mohou být ošetřováni bez  přítomnosti rodičů. Tento souhlas se stává součástí zdravotní dokumentace a proto je vyžadována písemná forma. Bez souhlasu nemohou být tito mladiství pacienti ošetřeni, po vyloučení neodkladného nebo akutního stavu. 

Formulář:  SOUHLAS ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE NEZLETILÉHO PACIENTA staršího 15 let

 

Poskytnutí rehabilitační péče:

Nahrazena bude pouze rehabilitace,která byla řádně omluvena alespoň 1 den předem.
Z kapacitních důvodů budou 2 po sobě následující NEOMLUVENÉ absence považovány za ukončení celé rehabilitace ze strany pacienta.

Omluvit se lze: osobně, telefonicky: mob. +420 728 966 049, tel. +420 465 471 545 (linka 3)+420 465 472 213 (linka 3), emailem: rehabilitace@poliklinika-ch.cz

Ve dnech 16.11.2020(po) a 17.11.2020 (út) bude Poliklinika Choceň a.s. zcela uzavřena.

Děkujeme za pochopení.